XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 4123|回复: 4

[美剧] [芝加哥烈焰 第六季] Chicago Fire Season 6 (2017) [更新第23集] [中英字幕]

[复制链接]
发表于 2017-9-30 00:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式


类型: 剧情 / 动作
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2017-09-28(美国)
季数: 6
又名: 风城烈火
豆瓣链接:27041205
剧情简介:

  NBC宣布续订《芝加哥烈焰》第六季。

下载地址:

芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E01.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (455MB).torrent (9.64 KB, 下载次数: 54)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (467MB).torrent (9.88 KB, 下载次数: 65)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (455MB).torrent (9.64 KB, 下载次数: 53)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (484MB).torrent (10.21 KB, 下载次数: 43)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (466MB).torrent (9.86 KB, 下载次数: 34)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (474MB).torrent (10.03 KB, 下载次数: 27)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (464MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 27)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (460MB).torrent (9.74 KB, 下载次数: 34)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (464MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 31)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (467MB).torrent (9.88 KB, 下载次数: 26)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E11.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (461MB).torrent (9.76 KB, 下载次数: 23)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E12.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (458MB).torrent (9.7 KB, 下载次数: 13)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E13.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (445MB).torrent (9.45 KB, 下载次数: 18)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E14E15.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (913MB).torrent (18.81 KB, 下载次数: 11)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E16.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (467MB).torrent (9.88 KB, 下载次数: 7)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E17.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (465MB).torrent (9.84 KB, 下载次数: 5)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E18.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (466MB).torrent (9.86 KB, 下载次数: 4)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E19.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (465MB).torrent (9.84 KB, 下载次数: 5)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E20.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (469MB).torrent (9.92 KB, 下载次数: 5)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E21.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (469MB).torrent (9.94 KB, 下载次数: 5)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E22E23.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (948MB).torrent (19.51 KB, 下载次数: 3)

----------------------------------迅雷下载----------------------------------

鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E01.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (455.11 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (467.15 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (455.19 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (484.15 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (466.74 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (474.91 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (464.67 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (460.74 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (464.62 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (467.07 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E11.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4 (461.31 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E12.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4 (458.3 MB)
芝加哥烈焰.Chicago.Fire.S06E13.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4 (445.89 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E14E15.涓嫳瀛楀箷.WEBrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (913.9 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E16.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (467.21 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E17.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (465.81 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E18.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (466.54 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E19.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (465.32 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E20.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (469.13 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E21.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (469.78 MB)
鑺濆姞鍝ョ儓鐒.Chicago.Fire.S06E22E23.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (948.3 MB)

----------------------------------百度网盘----------------------------------

S06E01:https://pan.baidu.com/s/1qYyoR7Y 密码: x9xk
S06E01:https://pan.baidu.com/s/1eSiuDCe 密码: icpi
S06E02:https://pan.baidu.com/s/1i5msHkp 密码: bqy7
S06E03:https://pan.baidu.com/s/1dFxW6bB 密码: pqi6
S06E04:https://pan.baidu.com/s/1hrBNFGo 密码: 23t2
S06E05:https://pan.baidu.com/s/1i5QpwmL 密码: ksgf
S06E06:https://pan.baidu.com/s/1o8BSaq2 密码: 8qdv
S06E07:https://pan.baidu.com/s/1miEH9HY 密码: 39dk
S06E08:https://pan.baidu.com/s/1jJAyQoA 密码: gtx4
S06E09:https://pan.baidu.com/s/1mkcLcDE 密码: 8wkx
S06E10:https://pan.baidu.com/s/1mjjWM5U 密码: 8g7a
S06E11:https://pan.baidu.com/s/1kWJRdfL 密码: vi5t

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

Chicago.Fire.S06E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (79.25 KB, 下载次数: 9)
Chicago.Fire.S06E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (60.99 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E01.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (95.25 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (83.8 KB, 下载次数: 7)
Chicago.Fire.S06E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.48 KB, 下载次数: 7)
Chicago.Fire.S06E02.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (93.79 KB, 下载次数: 3)
Chicago.Fire.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (71.75 KB, 下载次数: 5)
Chicago.Fire.S06E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (59.74 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E03.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (86.62 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (66.41 KB, 下载次数: 7)
Chicago.Fire.S06E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (62.04 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E04.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (82.36 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (71.98 KB, 下载次数: 3)
Chicago.Fire.S06E05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (85.74 KB, 下载次数: 3)
Chicago.Fire.S06E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.22 KB, 下载次数: 4)
Chicago.Fire.S06E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.99 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (91.71 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E06.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (89.21 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (60.99 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (72.94 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (86.89 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.11 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (75.93 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (90.27 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.48 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (74.88 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (92.04 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.89 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (75.01 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (86.84 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (59.97 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.720p.HDTV.x264-BATV.torrent (73.86 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.720p.WEB.x264-TBS.torrent (59.93 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (88.34 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.54 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (73.1 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (86.32 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E13.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (82.81 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (72.96 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14.720p.HDTV.x264-FLEET.torrent (151 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (88.21 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (60.99 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14-E15.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (143.32 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.46 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E15.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (89.4 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (81.61 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (67.26 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.79 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (67.63 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (74.36 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.44 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.Put.White.on.Me.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (85.81 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (67.96 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.77 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.When.They.See.Us.Coming.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (48.31 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.When.They.See.Us.Coming.720p.REPACK.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (81.43 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.22 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (79.96 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (64.77 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.91 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (68.76 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (118.01 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (72.79 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (61.56 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (82.25 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (89.06 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22-E23.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (141.72 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22-E23.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (124.48 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E23.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (86.7 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

Chicago.Fire.S06E01.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (88.73 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E01.INTERNAL.1080p.WEB.h264-NEXTGEN.torrent (140.09 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (140.04 KB, 下载次数: 3)
Chicago.Fire.S06E02.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (92.44 KB, 下载次数: 14)
Chicago.Fire.S06E02.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.42 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E02.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (137.99 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E03.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (82.5 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E03.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (128.5 KB, 下载次数: 5)
Chicago.Fire.S06E04.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (150.56 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E04.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (97.3 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E04.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (117.58 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E05.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.13 KB, 下载次数: 2)
Chicago.Fire.S06E05.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (126.27 KB, 下载次数: 3)
Chicago.Fire.S06E06.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (97.24 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E06.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (131.79 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.11 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (129.63 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (95.95 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (137.09 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.56 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (140.72 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (97.16 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (132.33 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (94.08 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (129.49 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.65 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (128.98 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E13.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (117.39 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E13.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (93.14 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (132.02 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14-E15.1080p.HDTV.x264-BRISK.torrent (103.18 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E15.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (132.56 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (122.18 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.99 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.52 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.Put.White.on.Me.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (124.49 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.99 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.When.They.See.Us.Coming.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (99.62 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (123.14 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.13 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (122.01 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (97.24 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (112.06 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (96.58 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (119.65 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (130.6 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22-E23.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (98.11 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E23.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-KiNGS.torrent (128.93 KB, 下载次数: 0)


字幕:

Chicago.Fire.S06E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (215.4 KB, 下载次数: 1)
Chicago.Fire.S06E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (230.95 KB, 下载次数: 5)
Chicago.Fire.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (241.26 KB, 下载次数: 7)
Chicago.Fire.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (208.43 KB, 下载次数: 6)
Chicago.Fire.S06E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (231.5 KB, 下载次数: 10)
Chicago.Fire.S06E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (235.61 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (207.41 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (218.99 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E09.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (203.7 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E10.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (232.26 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E11.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (228.14 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E12.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (197.92 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.rar (210.94 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E14.720p.HDTV.x264-FLEET.中英字幕.rar (369.98 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E16.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (211.75 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E17.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.rar (216.1 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E18.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (227.79 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E19.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.rar (227.6 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E20.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.rar (211.33 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E21.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.rar (189.97 KB, 下载次数: 0)
Chicago.Fire.S06E22-E23.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.rar (404.23 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-13 05:15:39 | 显示全部楼层
謝謝大大分享!感激!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 17:33:53 | 显示全部楼层
多謝,這些消防員的故事真的要看一看。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 17:45:25 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 21:23:35 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Processed in 0.065756 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

快速回复 返回顶部 返回列表