XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 2317|回复: 45

[美剧] [少年谢尔顿/小谢尔顿 第三季] Young Sheldon Season 3 (2019) [更新第21集] [中英字幕]

[复制链接]
发表于 2019-10-2 20:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式


导演: 贾弗尔·马哈穆德
编剧: 塔拉·埃尔南德斯 / 查克·罗瑞 / 史蒂文·莫拉
主演: 伊恩·阿米蒂奇 / 佐伊·派瑞 / 吉姆·帕森斯 / 兰斯·巴伯 / 蒙塔纳·乔丹 / 拉根·雷沃德 / 安妮·波茨 / 莎拉·贝克 / 卡尔利斯·布克 / 丹尼斯·库克鲁姆 / 约翰·哈特曼 / 卡罗尔·曼塞尔
类型: 喜剧
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2019-09-26(美国)
季数: 3
集数: 4
单集片长: 20分钟
又名: 少年谢尔顿 / 少年谢耳朵 / 谢尔顿 / 小小谢尔顿 / Sheldon
IMDb链接:tt9832344
豆瓣链接:30467485
剧情简介:

  《小谢尔顿》宣布一次续订两季,即至少能看到第四季了。

下载地址:

人人影视:

少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (224MB).torrent (5.03 KB, 下载次数: 11)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (224MB).torrent (5.04 KB, 下载次数: 5)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E03.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (223MB).torrent (5.01 KB, 下载次数: 5)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (216MB).torrent (4.86 KB, 下载次数: 2)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (233MB).torrent (5.21 KB, 下载次数: 3)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (212MB).torrent (4.8 KB, 下载次数: 4)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (328MB).torrent (5.31 KB, 下载次数: 5)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (247MB).torrent (5.48 KB, 下载次数: 6)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (231MB).torrent (5.15 KB, 下载次数: 3)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E010.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (227MB).torrent (5.08 KB, 下载次数: 4)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E11.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (232MB).torrent (5.23 KB, 下载次数: 4)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E12.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (215MB).torrent (4.84 KB, 下载次数: 1)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E13.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (229MB).torrent (5.11 KB, 下载次数: 0)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E14.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (216MB).torrent (4.86 KB, 下载次数: 0)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E15.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (217MB).torrent (4.9 KB, 下载次数: 0)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E16.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (230MB).torrent (5.16 KB, 下载次数: 0)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E17.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (230MB).torrent (5.13 KB, 下载次数: 0)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E18.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (237MB).torrent (5.27 KB, 下载次数: 7)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E19.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (233MB).torrent (5.21 KB, 下载次数: 6)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E20.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (228MB).torrent (5.09 KB, 下载次数: 4)
少年谢尔顿.Young.Sheldon.S03E21.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (234MB).torrent (2.63 KB, 下载次数: 5)

天天美剧:

小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E01.720p-天天字幕组 (232MB).torrent (36.56 KB, 下载次数: 2)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E02.720p-天天字幕组 (225MB).torrent (35.48 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.720p.HDTV.x264-AVS-天天字幕组 (241MB).torrent (38 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E04.720p-天天字幕组 (246MB).torrent (38.78 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E05.720p-天天字幕组 (224MB).torrent (35.31 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E06.720p-天天字幕组 (313MB).torrent (49.27 KB, 下载次数: 1)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E07.720p-天天字幕组 (302MB).torrent (47.59 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E08.720p-天天字幕组 (270MB).torrent (42.55 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E09.720p-天天字幕组 (230MB).torrent (36.28 KB, 下载次数: 0)
小谢尔顿.Young.Sheldon.S03E10.720p-天天字幕组 (263MB).torrent (41.42 KB, 下载次数: 0)

720P 片源:

Young.Sheldon.S03E01.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.3 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E01.iNTERNAL.720p.WEB.h264-ROFL.torrent (14.88 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.01 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E01.Quirky.Eggheads.and.Texas.Snow.Globes.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.88 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E02.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.12 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E02.A.Broom.Closet.and.Satans.Monopoly.Board.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.77 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E02.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.55 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.99 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.02 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.26 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.720p.WEB.x264-XLF.torrent (8.87 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.12 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.91 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E04.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.4 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E04.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.51 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E04.Hobbitses.Physicses.and.a.Ball.with.Zip.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.52 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E05.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.2 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.55 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (10.01 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E05.A.Pineapple.and.the.Bosom.of.Male.Friendship.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.57 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.24 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E06.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (11.24 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.03 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E06.A.Parasol.and.a.Hell.of.an.Arm.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (16.02 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (11.04 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.26 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (10.16 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E07.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (16.25 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (10.9 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E08.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.79 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (10.48 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E08.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (16.77 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.42 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E09.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.91 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E10.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.13 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E09.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.98 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.48 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E10.Teenager.Soup.and.a.Little.Ball.of.Fib.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (16.02 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E11.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (8.25 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E11.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.44 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.99 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E11.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (16.42 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (7.88 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E12.Body.Glitter.and.a.Mall.Safety.Kit.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.88 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E12.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.88 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.24 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (15.91 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (9.05 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.93 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (15.94 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.17 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E14.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (8.15 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E14.A.Slump.a.Cross.and.Roadside.Gravel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.14 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E14.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.14 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.6 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E15.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (8.42 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E15.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (12.85 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.6 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent (9.25 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (8.23 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E16.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.54 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.22 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E16.Pasadena.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (15.49 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E17.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.82 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E17.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (7.99 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E17.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.84 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.11 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E18.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (11.54 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E18.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (7.35 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E18.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.43 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (9.17 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E19.720P.WEB.X264-POKE.torrent (8.71 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E19.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.4 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E19.A.House.for.Sale.and.Serious.Woman.Stuff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (15.77 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (7.78 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.99 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent (9.68 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.76 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E21.720P.WEB.X264-POKE.torrent (8.89 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E21.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (15.23 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

Young.Sheldon.S03E01.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (10.84 KB, 下载次数: 7)
Young.Sheldon.S03E01.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-ROFL.torrent (13.71 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.04 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E01.Quirky.Eggheads.and.Texas.Snow.Globes.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.71 KB, 下载次数: 4)
Young.Sheldon.S03E02.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (10.78 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E02.A.Broom.Closet.and.Satans.Monopoly.Board.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.49 KB, 下载次数: 4)
Young.Sheldon.S03E02.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.61 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (12.96 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E03.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.16 KB, 下载次数: 7)
Young.Sheldon.S03E03.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (13.23 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E04.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (17.48 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E04.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (12.63 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (8.68 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E04.Hobbitses.Physicses.and.a.Ball.with.Zip.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (12.67 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E05.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (13.96 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E05.A.Pineapple.and.the.Bosom.of.Male.Friendship.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E06.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (12.99 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E06.A.Parasol.and.a.Hell.of.an.Arm.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.72 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E06.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.9 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E07.1080p.WEB.x264-XLF.torrent (13.56 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E07.PROPER.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (14.32 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E07.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.38 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E07.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.23 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E08.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (12.5 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E08.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.88 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (14.79 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E09.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (13.82 KB, 下载次数: 3)
Young.Sheldon.S03E08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.65 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E09.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.64 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E10.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (12.11 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.37 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E10.Teenager.Soup.and.a.Little.Ball.of.Fib.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.89 KB, 下载次数: 3)
Young.Sheldon.S03E10.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.47 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E11.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (11.78 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E11.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.63 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E11.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (14.13 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E11.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.61 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E12.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (11.17 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E12.Body.Glitter.and.a.Mall.Safety.Kit.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.34 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E12.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.18 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E12.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.04 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.21 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E13.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (12.76 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.47 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (14.24 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E13.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.23 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E14.1080p.WEB.H264-MEMENTO.torrent (13.1 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E14.A.Slump.a.Cross.and.Roadside.Gravel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (12.85 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E15.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (11.81 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E15.1080p.WEB.x264-XLF.torrent (13.03 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E15.A.Boyfriends.Ex-Wife.and.a.Good.Luck.Head.Rub.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (12.87 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E15.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (11.84 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E16.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (14.5 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E16.Pasadena.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.48 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E17.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.2 KB, 下载次数: 2)
Young.Sheldon.S03E17.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (19.49 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.22 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E17.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.15 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E18.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (12.83 KB, 下载次数: 3)
Young.Sheldon.S03E18.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (13.62 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E19.1080P.WEB.X264-POKE.torrent (10.75 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E19.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP.torrent (16.07 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E19.A.House.for.Sale.and.Serious.Woman.Stuff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (14.62 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E20.1080p.WEB.H264-XLF.torrent (14.71 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (13.98 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E21.1080P.WEB.X264-POKE.torrent (10.87 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E21.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-GHOSTS.torrent (14.14 KB, 下载次数: 2)

字幕:

Young.Sheldon.S03E01.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (136.77 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.中英字幕.zip (148.55 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E04.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (129.02 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E05.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (145.41 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E06.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (128.11 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.65 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (154.66 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.58 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E10.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (131.58 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E11.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.69 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (132.97 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E13.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.85 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E14.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.41 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E15.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (139.59 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (140.22 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E17.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.31 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E18.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (150.53 KB, 下载次数: 1)
Young.Sheldon.S03E19.720P.WEB.X264-POKE.中英字幕.zip (138.63 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E20.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (136.04 KB, 下载次数: 0)
Young.Sheldon.S03E21.720P.WEB.X264-POKE.中英字幕.zip (134.6 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 07:50:24 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 07:58:15 | 显示全部楼层

感谢分享,辛苦了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 07:58:45 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 10:52:26 | 显示全部楼层
又一季来了,感谢分享~!~~
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 18:43:11 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 08:41:15 | 显示全部楼层
感谢 感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 09:27:03 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-12 15:09:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 00:27:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Processed in 0.081371 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.

若本站收录的资源无意侵犯了您的权益,请发邮件至:[email protected]

快速回复 返回顶部 返回列表