XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 2455|回复: 48

[美剧] [福尔摩斯:基本演绎法 第七季] Elementary Season 7 (2019) [全13集] [全剧终] [中英字幕]

[复制链接]
发表于 2019-5-24 21:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式


导演: 克里斯汀·摩尔
编剧: 罗伯特·多尔蒂 / Jason Tracey
主演: 约翰尼·李·米勒 / 刘玉玲 / 费德里克·多尔德 / 杰米·托马斯·金
类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2019-05-23(美国)
季数: 7
集数: 13
又名: 基本演绎法
IMDb链接:tt8526144
豆瓣链接:30220407
剧情简介:

  约翰尼·李·米勒、刘玉玲主演《福尔摩斯:基本演绎》将于第7季后完结。CBS宣布该剧第7季为最终季,最终季共13集。该剧第7季刚于上周五杀青,并特别将剧集最后的场景留在了最后进行拍摄。该剧最终季将于明年播出。

下载地址:

人人影视:

福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E01.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (493MB).torrent (10.42 KB, 下载次数: 19)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (493MB).torrent (10.41 KB, 下载次数: 17)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (485MB).torrent (10.24 KB, 下载次数: 11)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (492MB).torrent (10.39 KB, 下载次数: 11)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (467MB).torrent (9.9 KB, 下载次数: 10)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (492MB).torrent (10.39 KB, 下载次数: 10)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (473MB).torrent (10 KB, 下载次数: 11)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E08.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视 (481MB).torrent (10.18 KB, 下载次数: 10)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (470MB).torrent (9.94 KB, 下载次数: 11)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (496MB).torrent (10.47 KB, 下载次数: 12)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E11.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (490MB).torrent (10.35 KB, 下载次数: 11)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E12.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (495MB).torrent (10.45 KB, 下载次数: 10)
福尔摩斯:演绎法.Elementary.S07E13.End.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (503MB).torrent (10.61 KB, 下载次数: 10)

----------------------------------电驴链接----------------------------------

绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E01.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.v2.mp4 (493.41 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E02.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (493.96 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E03.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (485.15 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E04.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (492.31 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E05.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (467.99 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E06.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (492.63 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E07.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (473.12 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E08.涓嫳瀛楀箷.WEBrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (481.59 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E09.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (470.63 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E10.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (496.16 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E11.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (490.33 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E12.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (495.65 MB)
绂忓皵鎽╂柉锛氭紨缁庢硶.Elementary.S07E13.End.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (503.17 MB)

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

Elementary.S07.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69 (18.93GB).torrent (96.49 KB, 下载次数: 13)

720P 片源:

Elementary.S07E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (14.17 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E01.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (13.83 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.28 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E01.The.Further.Adventures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (13.74 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (13.88 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E02.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.01 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.22 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E02.Gutshot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (13.87 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (13.62 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.93 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.08 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.The.Price.of.Admission.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (11.4 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (15.83 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.31 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.Red.Light.Green.Light.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (14.97 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.Red.Light.Green.Light.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (15.65 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (15.56 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.32 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (18.04 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.Into.the.Woods.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (14.88 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (13.51 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.Command.Delete.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (13.9 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (15.67 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.37 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (13.23 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E07.From.Russia.with.Drugs.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (15.05 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.torrent (14.32 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (18.49 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.720p.HDTV.x264-aAF.torrent (12.87 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.720p.WEB.H264-AMCON.torrent (12.48 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (18.63 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.Miss.Understood.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (12.98 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (13.31 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (18.45 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.On.the.Scent.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (15.75 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E10.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (14.58 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.31 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E10.The.Latest.Model.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (20.23 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E11.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (14.52 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.16 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E11.Unfriended.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (20.04 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (16.24 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.31 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E12.Reichenbach.Falls.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (13.87 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (17.1 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (19.37 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent (19.36 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.Their.Last.Bow.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (15.97 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

Elementary.S07.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69 (38.76GB).torrent (98.73 KB, 下载次数: 20)

1080P 片源:

Elementary.S07E01.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (18.53 KB, 下载次数: 3)
Elementary.S07E01.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (31.54 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E01.The.Further.Adventures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (29.89 KB, 下载次数: 4)
Elementary.S07E02.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (32.21 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E02.Gutshot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (30.04 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E03.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (33.54 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.The.Price.of.Admission.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (33.55 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO.torrent (32.29 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.Red.Light.Green.Light.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (32.29 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E04.Red.Light.Green.Light.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (30.98 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (30.16 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.Into.the.Woods.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (27.89 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E06.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (34.98 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.Command.Delete.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (30.27 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E07.1080p.WEB.H264-MEMENTO.torrent (31.08 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E07.From.Russia.with.Drugs.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (29.35 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E08.1080p.WEB.H264-AMCON.torrent (29.3 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.Miss.Understood.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (29.08 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E09.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (19.54 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (13.77 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.On.the.Scent.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (29.05 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (14.41 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E10.The.Latest.Model.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (32.15 KB, 下载次数: 4)
Elementary.S07E11.1080p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (20.64 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E11.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (14.32 KB, 下载次数: 1)
Elementary.S07E11.Unfriended.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (31.94 KB, 下载次数: 3)
Elementary.S07E12.Reichenbach.Falls.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (30.29 KB, 下载次数: 3)
Elementary.S07E13.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (14.41 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.Their.Last.Bow.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent (31.13 KB, 下载次数: 3)

字幕:

Elementary.S07E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (324.78 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E01.The.Further.Adventures.720p.AMZN.WEB-DL.DD 5.1.H.264-AJP69.精校中英字幕.zip (294.69 KB, 下载次数: 2)
Elementary.S07E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (287.36 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (292.63 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (306.63 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (307.38 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (330.71 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (291.12 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E08.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (291.4 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E09.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (307.62 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E10.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (307.95 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E11.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (275.07 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (271.06 KB, 下载次数: 0)
Elementary.S07E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (278.75 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 00:28:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 00:56:55 | 显示全部楼层
Thank you
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 08:56:42 | 显示全部楼层

谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 12:12:13 | 显示全部楼层


谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-1 19:08:31 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-1 19:11:49 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-1 23:05:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-2 10:31:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-22 22:56:52 | 显示全部楼层
等了好长时间啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Processed in 0.067756 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

若本站收录的资源无意侵犯了您的权益,请发邮件至:[email protected]

快速回复 返回顶部 返回列表