XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 20347|回复: 118

[美剧] [哥谭 第五季] Gotham Season 5 (2019) [全12集] [中英字幕]

  [复制链接]
发表于 2019-1-9 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式


导演: 丹尼·加农
编剧: 布鲁诺·海勒
主演: 唐纳尔·罗格 / 大卫·马祖 / 本·麦肯锡 / 卡梅隆·莫纳汉 / 夏恩·韦斯特 / 弗朗西丝卡·鲁特-多德森 / 科里·迈克尔·史密斯 / 吉米·莫瑞 / Kelcy Griffin / Kevin D. McGee / CJ Parson / Billy Peck
类型: 剧情 / 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2019-01-03(美国)
季数: 5
集数: 12
又名: 葛咸城(港) / 哥谭市 / 高谭市 / 暗都歌谭 / 歌谭镇
IMDb链接:tt8413446
豆瓣链接:30221883
剧情简介:

  《哥谭》第五季获续订!将是该剧集的最终季。

下载地址:

人人影视:

哥谭.Gotham.S05E01.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (530MB).torrent (11.11 KB, 下载次数: 250)
哥谭.Gotham.S05E02.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (531MB).torrent (11.15 KB, 下载次数: 48)
哥谭.Gotham.S05E03.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (533MB).torrent (11.17 KB, 下载次数: 126)
哥谭.Gotham.S05E04.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (536MB).torrent (11.23 KB, 下载次数: 47)
哥谭.Gotham.S05E05.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (533MB).torrent (11.17 KB, 下载次数: 25)
哥谭.Gotham.S05E06.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (530MB).torrent (11.13 KB, 下载次数: 20)
哥谭.Gotham.S05E07.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (553MB).torrent (11.19 KB, 下载次数: 8)
哥谭.Gotham.S05E08.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (534MB).torrent (11.21 KB, 下载次数: 8)
哥谭.Gotham.S05E09.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (531MB).torrent (11.15 KB, 下载次数: 7)
哥谭.Gotham.S05E10.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (519MB).torrent (10.9 KB, 下载次数: 15)
哥谭.Gotham.S05E11.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (544MB).torrent (11.4 KB, 下载次数: 7)
哥谭.Gotham.S05E12.End.中英字幕.WEB.720P-人人影视 (544MB).torrent (11.43 KB, 下载次数: 22)

----------------------------------电驴链接----------------------------------

鍝ヨ碍.Gotham.S05E01.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (530.27 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E02.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (531.76 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E03.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (533.1 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E04.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (536.12 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E05.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (533.1 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E06.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (530.53 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E07.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (533.93 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E08.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (534.7 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E09.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (531.45 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E10.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (519.51 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E11.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (544.75 MB)
鍝ヨ碍.Gotham.S05E12.End.涓嫳瀛楀箷.WEB.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (544.95 MB)

-------------------------------------------------------------------------------

哥谭.第五季.Gotham.S05E01.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (935MB).torrent (22.69 KB, 下载次数: 85)
哥谭.第五季.Gotham.S05E01.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.62 KB, 下载次数: 92)
哥谭.第五季.Gotham.S05E02.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (934MB).torrent (22.67 KB, 下载次数: 23)
哥谭.第五季.Gotham.S05E02.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.6 KB, 下载次数: 34)
哥谭.第五季.Gotham.S05E03.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (935MB).torrent (22.69 KB, 下载次数: 49)
哥谭.第五季.Gotham.S05E03.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.6 KB, 下载次数: 39)
哥谭.第五季.Gotham.S05E04.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (937MB).torrent (22.72 KB, 下载次数: 8)
哥谭.第五季.Gotham.S05E04.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.64 KB, 下载次数: 20)
哥谭.第五季.Gotham.S05E05.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (936MB).torrent (22.71 KB, 下载次数: 5)
哥谭.第五季.Gotham.S05E05.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.62 KB, 下载次数: 12)
哥谭.第五季.Gotham.S05E06.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (932MB).torrent (22.63 KB, 下载次数: 6)
哥谭.第五季.Gotham.S05E06.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.72GB).torrent (21.59 KB, 下载次数: 12)
哥谭.第五季.Gotham.S05E07.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (936MB).torrent (22.71 KB, 下载次数: 6)
哥谭.第五季.Gotham.S05E07.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.62 KB, 下载次数: 11)
哥谭.第五季.Gotham.S05E08.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (934MB).torrent (22.67 KB, 下载次数: 2)
哥谭.第五季.Gotham.S05E08.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (20.58 KB, 下载次数: 10)
哥谭.第五季.Gotham.S05E09.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (934MB).torrent (76.8 KB, 下载次数: 2)
哥谭.第五季.Gotham.S05E09.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (68.44 KB, 下载次数: 7)
哥谭.第五季.Gotham.S05E10.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (922MB).torrent (78.18 KB, 下载次数: 2)
哥谭.第五季.Gotham.S05E10.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.59GB).torrent (69.86 KB, 下载次数: 7)
哥谭.第五季.Gotham.S05E11.2019.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (933MB).torrent (79.05 KB, 下载次数: 3)
哥谭.第五季.Gotham.S05E11.2019.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba (1.62GB).torrent (70.77 KB, 下载次数: 11)

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

Gotham.S05.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio (14.2GB).torrent (72.66 KB, 下载次数: 95)

720P 片源:

Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (91.67 KB, 下载次数: 22)
Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS.torrent (84.8 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (57.08 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (86.9 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS.torrent (84.41 KB, 下载次数: 7)
Gotham.S05E02.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (78.41 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E02.Trespassers.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (87.12 KB, 下载次数: 2)
Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS.torrent (84.78 KB, 下载次数: 11)
Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.45 KB, 下载次数: 3)
Gotham.S05E04.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (19.47 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.13 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E04.Ruin.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.55 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E05.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.11 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E05.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (19.14 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E05.Pena.Dura.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.48 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E06.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (10.92 KB, 下载次数: 2)
Gotham.S05E06.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.09 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E06.13.Stitches.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.41 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.08 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E07.Ace.Chemicals.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.49 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.13 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E08.Nothings.Shockin.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (14.21 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.04 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E09.The.Trial.of.Jim.Gordon.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.47 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E10.I.Am.Bane.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (10.73 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E11.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.13 KB, 下载次数: 3)
Gotham.S05E11.They.Did.What.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (12.73 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E12.720p.WEB.x264-TBS.torrent (11.13 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E12.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (11.15 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E12.The.Beginning.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (12.9 KB, 下载次数: 2)

1080P 片源:

Gotham.S05.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio (34.16GB).torrent (87.06 KB, 下载次数: 167)

1080P 片源:

Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (123.39 KB, 下载次数: 79)
Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (84.8 KB, 下载次数: 14)
Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (153.25 KB, 下载次数: 31)
Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (122.98 KB, 下载次数: 20)
Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (153.65 KB, 下载次数: 14)
Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (123.73 KB, 下载次数: 20)
Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.81 KB, 下载次数: 9)
Gotham.S05E04.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.96 KB, 下载次数: 17)
Gotham.S05E04.Ruin.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.99 KB, 下载次数: 10)
Gotham.S05E05.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.96 KB, 下载次数: 5)
Gotham.S05E05.Pena.Dura.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.84 KB, 下载次数: 9)
Gotham.S05E06.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.96 KB, 下载次数: 11)
Gotham.S05E06.13.Stitches.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.71 KB, 下载次数: 5)
Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.9 KB, 下载次数: 7)
Gotham.S05E07.Ace.Chemicals.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.83 KB, 下载次数: 8)
Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.96 KB, 下载次数: 6)
Gotham.S05E08.Nothings.Shockin.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (11.58 KB, 下载次数: 5)
Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.88 KB, 下载次数: 3)
Gotham.S05E09.The.Trial.of.Jim.Gordon.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (19.79 KB, 下载次数: 8)
Gotham.S05E10.I.Am.Bane.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (23.76 KB, 下载次数: 16)
Gotham.S05E11.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.96 KB, 下载次数: 4)
Gotham.S05E11.They.Did.What.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (30.38 KB, 下载次数: 16)
Gotham.S05E12.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (15.94 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E12.The.Beginning.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio.torrent (28.9 KB, 下载次数: 32)

字幕:

Gotham.S05.精校中英字幕.rar (4.39 MB, 下载次数: 52)
Gotham.S01-S05.精校中英字幕.rar (6.36 MB, 下载次数: 24)

Gotham.S05E01.精校中英字幕.rar (348.11 KB, 下载次数: 11)
Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (184.82 KB, 下载次数: 4)
Gotham.S05E02.精校中英字幕.rar (365.23 KB, 下载次数: 7)
Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (190.74 KB, 下载次数: 4)
Gotham.S05E03.精校中英字幕.rar (374.37 KB, 下载次数: 4)
Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (186.18 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E04.精校中英字幕.zip (382.7 KB, 下载次数: 4)
Gotham.S05E05.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (187.2 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E05.精校中英字幕.zip (388.38 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E06.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (202.79 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E06.精校中英字幕.zip (419.54 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (191.23 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E07.精校中英字幕.zip (394.69 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS.中英字幕.rar (200.55 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E08.精校中英字幕.zip (415.94 KB, 下载次数: 2)
Gotham.S05E09.精校中英字幕.zip (435.34 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E10.精校中英字幕.rar (353.68 KB, 下载次数: 1)
Gotham.S05E11.精校中英字幕.rar (389.43 KB, 下载次数: 0)
Gotham.S05E12.精校中英字幕.rar (361.77 KB, 下载次数: 5)


回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 18:45:23 | 显示全部楼层
感谢楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 18:53:28 | 显示全部楼层
感谢楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 23:30:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 09:29:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 14:07:31 | 显示全部楼层
终于出来了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 18:27:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 21:38:26 | 显示全部楼层

谢谢楼主!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-11 19:14:42 | 显示全部楼层

感谢楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-14 12:30:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Processed in 0.053628 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

若本站收录的资源无意侵犯了您的权益,请发邮件至:[email protected]

快速回复 返回顶部 返回列表