XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 8557|回复: 84

[美剧] [闪电侠 第四季] The Flash Season 4 (2017) [更新第22集] [中英字幕]

  [复制链接]
发表于 2017-10-11 19:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


主演: 格兰特·古斯汀
类型: 剧情 / 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2017-10-10(美国)
季数: 4
集数: 23
IMDb链接:tt6403450
豆瓣链接:26952099
剧情简介:

  CW续订《闪电侠》第四季。

下载地址:

闪电侠.The.Flash.S04E01.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 271)
闪电侠.The.Flash.S04E02.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 209)
闪电侠.The.Flash.S04E03.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 195)
闪电侠.The.Flash.S04E04.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (518MB).torrent (10.89 KB, 下载次数: 207)
闪电侠.The.Flash.S04E05.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (517MB).torrent (10.87 KB, 下载次数: 172)
闪电侠.The.Flash.S04E06.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.01 KB, 下载次数: 186)
闪电侠.The.Flash.S04E07.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (520MB).torrent (10.95 KB, 下载次数: 234)
闪电侠.The.Flash.S04E08.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 202)
闪电侠.The.Flash.S04E09.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 152)
闪电侠.The.Flash.S04E10.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (525MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 193)
闪电侠.The.Flash.S04E11.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 178)
闪电侠.The.Flash.S04E12.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (525MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 148)
闪电侠.The.Flash.S04E13.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (523MB).torrent (11.01 KB, 下载次数: 150)
闪电侠.The.Flash.S04E14.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (523MB).torrent (11.01 KB, 下载次数: 60)
闪电侠.The.Flash.S04E15.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (515MB).torrent (10.85 KB, 下载次数: 50)
闪电侠.The.Flash.S04E16.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (514MB).torrent (10.82 KB, 下载次数: 52)
闪电侠.The.Flash.S04E17.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (523MB).torrent (11.01 KB, 下载次数: 34)
闪电侠.The.Flash.S04E18.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (531MB).torrent (11.15 KB, 下载次数: 36)
闪电侠.The.Flash.S04E19.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.01 KB, 下载次数: 31)
闪电侠.The.Flash.S04E20.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (525MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 27)
闪电侠.The.Flash.S04E21.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 23)
闪电侠.The.Flash.S04E22.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (482MB).torrent (10.16 KB, 下载次数: 28)

----------------------------------迅雷下载----------------------------------

闪电侠.The.Flash.S04E01.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.75 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E02.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.73 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E03.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.7 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E04.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (518.23 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E05.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (517.26 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E06.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.29 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E07.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (520.92 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E08.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.88 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E09.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.44 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E10.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (525.06 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E11.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (524.92 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E12.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (525.16 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E13.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (523.98 MB)
闪电侠.The.Flash.S04E14.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.X264-人人影视.mp4 (523.89 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E15.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (515.81 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E16.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (514.14 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E17.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (523.59 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E18.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (531.22 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E19.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (524.07 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E20.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (525.09 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E21.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.X264-浜轰汉褰辫.mp4 (524.96 MB)
闂數渚.The.Flash.S04E22.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (482.11 MB)

----------------------------------百度网盘----------------------------------

S04E01:https://pan.baidu.com/s/1qXNHILA 密码: t5bq
S04E02:https://pan.baidu.com/s/1bIffvK 密码: 2xxm
S04E03:https://pan.baidu.com/s/1slWKgnr 密码: 587c
S04E04:https://pan.baidu.com/s/1boEaayr 密码: jfa5
S04E05:https://pan.baidu.com/s/1sl8y1el 密码: 81dc
S04E06:https://pan.baidu.com/s/1jHRZHzg 密码: axc5
S04E07:https://pan.baidu.com/s/1jHLUxoU 密码: vg67
S04E08:https://pan.baidu.com/s/1sl7JERb 密码: bxgr
S04E09:https://pan.baidu.com/s/1kVtJpkj 密码: v7pv
S04E10:https://pan.baidu.com/s/1bqJ008Z 密码: q3vb
S04E11:https://pan.baidu.com/s/1eSWBGI2 密码: jad3
S04E12:https://pan.baidu.com/s/1kXlBlx9 密码: 331n
S04E13:https://pan.baidu.com/s/1snn1pLF 密码: xysr
S04E14:https://pan.baidu.com/s/1nw9ERaT 密码: fs9p

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

The.Flash.2014.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (82.04 KB, 下载次数: 43)
The.Flash.2014.S04E01.The.Flash.Reborn.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (90.74 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (74.83 KB, 下载次数: 41)
The.Flash.2014.S04E02.Mixed.Signals.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (85.87 KB, 下载次数: 5)
The.Flash.2014.S04E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (76.29 KB, 下载次数: 25)
The.Flash.S04E03.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (85.62 KB, 下载次数: 11)
The.Flash.2014.S04E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (69.01 KB, 下载次数: 50)
The.Flash.2014.S04E04.Elongated.Journey.Into.Night.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (81.72 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (73.76 KB, 下载次数: 36)
The.Flash.2014.S04E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (117.5 KB, 下载次数: 21)
The.Flash.2014.S04E05.Girls.Night.Out.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (86.95 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (75.37 KB, 下载次数: 25)
The.Flash.2014.S04E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.93 KB, 下载次数: 11)
The.Flash.2014.S04E06.When.Harry.Met.Harry.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (81.31 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (74.02 KB, 下载次数: 28)
The.Flash.2014.S04E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.11 KB, 下载次数: 11)
The.Flash.2014.S04E07.Therefore.I.Am.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (91.13 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E08.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (92.67 KB, 下载次数: 26)
The.Flash.2014.S04E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.06 KB, 下载次数: 10)
The.Flash.2014.S04E08.Crisis.on.Earth-X.3.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (96.58 KB, 下载次数: 4)
The.Flash.2014.S04E09.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (101.62 KB, 下载次数: 14)
The.Flash.2014.S04E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.32 KB, 下载次数: 10)
The.Flash.2014.S04E09.Dont.Run.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (101.54 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E10.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (69.1 KB, 下载次数: 17)
The.Flash.2014.S04E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.01 KB, 下载次数: 10)
The.Flash.2014.S04E10.The.Trial.of.The.Flash.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (80.3 KB, 下载次数: 13)
The.Flash.2014.S04E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.38 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E11.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (82.89 KB, 下载次数: 9)
The.Flash.2014.S04E11.REAL.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (87.42 KB, 下载次数: 10)
The.Flash.2014.S04E11.The.Elongated.Knight.Rises.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (97.83 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (74.13 KB, 下载次数: 12)
The.Flash.2014.S04E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.06 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E12.Honey.I.Shrunk.Team.Flash.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (84.9 KB, 下载次数: 5)
The.Flash.2014.S04E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.71 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E13.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (78.4 KB, 下载次数: 12)
The.Flash.2014.S04E13.True.Colors.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (91.12 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E14.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (73.32 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.04 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E14.Subject.9.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (85.61 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E15.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (82.01 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (116.43 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E15.Enter.Flashtime.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (89.76 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E16.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (75.98 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (116.86 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E16.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (67.81 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E16.Run.Iris.Run.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (82.84 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E17.720p.HDTV.x264-FLEET.torrent (77.88 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.99 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E17.Null.and.Annoyed.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (89.72 KB, 下载次数: 13)
The.Flash.2014.S04E18.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (82.42 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.59 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.Lose.Yourself.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (58.54 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.Lose.Yourself.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (85.43 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E19.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (81.85 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E19.Fury.Rogue.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (90.88 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E19.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.34 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E19.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (72.98 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E20.720p.HDTV.x264-FLEET.torrent (72.78 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E20.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (74.8 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E20.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.79 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E20.Therefore.She.Is.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (88.04 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E21.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (75.39 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E21.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.75 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E21.Harry.and.the.Harrisons.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (95.95 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E22.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (73.32 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E22.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.09 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E22.Think.Fast.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (92 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

The.Flash.2014.S04E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (131.38 KB, 下载次数: 35)
The.Flash.2014.S04E01.The.Flash.Reborn.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (142.17 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (123.72 KB, 下载次数: 11)
The.Flash.2014.S04E02.Mixed.Signals.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (136.28 KB, 下载次数: 27)
The.Flash.2014.S04E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (123 KB, 下载次数: 22)
The.Flash.2014.S04E03.Luck.Be.a.Lady.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (129.16 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (124.75 KB, 下载次数: 15)
The.Flash.2014.S04E04.Elongated.Journey.Into.Night.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (139.57 KB, 下载次数: 12)
The.Flash.2014.S04E05.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (158.92 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E05.Girls.Night.Out.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (139.98 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E05.INTERNAL.1080p.WEB.x264-CONVOY.torrent (141.74 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E06.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (82.83 KB, 下载次数: 12)
The.Flash.2014.S04E06.INTERNAL.1080p.WEB.x264-CONVOY.torrent (143.96 KB, 下载次数: 4)
The.Flash.2014.S04E06.When.Harry.Met.Harry.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (135.07 KB, 下载次数: 9)
The.Flash.2014.S04E07.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (98.87 KB, 下载次数: 17)
The.Flash.2014.S04E07.PROPER.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (155.56 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E07.Therefore.I.Am.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (159.04 KB, 下载次数: 9)
The.Flash.2014.S04E08.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (103.25 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E08.Crisis.on.Earth-X.3.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (155.67 KB, 下载次数: 20)
The.Flash.2014.S04E09.Dont.Run.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (162.58 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E09.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (90.89 KB, 下载次数: 5)
The.Flash.2014.S04E10.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (95.65 KB, 下载次数: 17)
The.Flash.2014.S04E10.The.Trial.of.The.Flash.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (133.18 KB, 下载次数: 15)
The.Flash.2014.S04E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (151.63 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E11.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (90.45 KB, 下载次数: 17)
The.Flash.2014.S04E11.The.Elongated.Knight.Rises.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (151.64 KB, 下载次数: 7)
The.Flash.2014.S04E12.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (143.76 KB, 下载次数: 28)
The.Flash.2014.S04E12.Honey.I.Shrunk.Team.Flash.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (144.59 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E13.1080p.WEB.x264-METCON.torrent (143.62 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E13.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (153.16 KB, 下载次数: 24)
The.Flash.2014.S04E13.True.Colors.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (135.05 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E14.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (145.97 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.S04E14.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (142.31 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E14.Subject.9.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (142.27 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E15.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (84.25 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E15.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (132.16 KB, 下载次数: 4)
The.Flash.2014.S04E15.Enter.Flashtime.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (132.15 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E16.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (136.91 KB, 下载次数: 4)
The.Flash.2014.S04E16.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (160.41 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E16.Run.Iris.Run.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (136.89 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E17.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (94.12 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E17.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (138.77 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E17.Null.and.Annoyed.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (138.73 KB, 下载次数: 6)
The.Flash.2014.S04E18.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (96.15 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E18.1080p.WEB.X265-DEFLATE.torrent (91.4 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E18.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (122.6 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.Lose.Yourself.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (127.47 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.Lose.Yourself.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-ViSUM.torrent (91.38 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E18.Lose.Yourself.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (122.57 KB, 下载次数: 11)
The.Flash.2014.S04E19.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (144.68 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E19.Fury.Rogue.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (144.66 KB, 下载次数: 9)
The.Flash.2014.S04E20.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (140.25 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E20.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (142.44 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E20.Therefore.She.Is.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (142.4 KB, 下载次数: 8)
The.Flash.2014.S04E21.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (160.54 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E21.Harry.and.the.Harrisons.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (160.54 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E22.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (154.88 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E22.Think.Fast.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-ViSUM.torrent (154.85 KB, 下载次数: 3)

字幕:

The.Flash.2014.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (241.82 KB, 下载次数: 48)
The.Flash.2014.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (279.28 KB, 下载次数: 36)
The.Flash.2014.S04E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (278.17 KB, 下载次数: 25)
The.Flash.2014.S04E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (282.67 KB, 下载次数: 43)
The.Flash.2014.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (279.05 KB, 下载次数: 33)
The.Flash.2014.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (306.13 KB, 下载次数: 34)
The.Flash.2014.S04E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (258.93 KB, 下载次数: 30)
The.Flash.2014.S04E08.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (225.42 KB, 下载次数: 30)
The.Flash.2014.S04E09.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (248.41 KB, 下载次数: 24)
The.Flash.2014.S04E10.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (249.68 KB, 下载次数: 24)
The.Flash.2014.S04E11.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (249.67 KB, 下载次数: 13)
The.Flash.2014.S04E11.The.Elongated.Knight.Rises.720p.AMZN.WEB-DL.DD 5.1.H.264-ViSUM.中英字幕.zip (251.51 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (285.15 KB, 下载次数: 24)
The.Flash.2014.S04E12.Honey,.I.Shrunk.Team.Flash.720p.AMZN.WEB-DL.DD 5.1.H.264-ViSUM.中英字幕.zip (284.77 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E13.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (249.95 KB, 下载次数: 13)
The.Flash.2014.S04E14.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (270.18 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E15.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (230.58 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E16.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (268.74 KB, 下载次数: 3)
The.Flash.2014.S04E17.720p.HDTV.x264-FLEET.中英字幕.zip (259.02 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E18.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (239.07 KB, 下载次数: 1)
The.Flash.2014.S04E19.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (272.47 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E20.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (244.55 KB, 下载次数: 0)
The.Flash.2014.S04E21.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (284.92 KB, 下载次数: 2)
The.Flash.2014.S04E22.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (281.49 KB, 下载次数: 1)回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 08:56:16 | 显示全部楼层
喜欢,很棒。推荐看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-28 23:59:45 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 10:18:12 | 显示全部楼层
回头看看这个
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 12:25:23 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 12:45:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 16:30:40 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享.辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-4 14:06:10 | 显示全部楼层
NICE   下来看看
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-5 12:26:38 | 显示全部楼层
等了好久了!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-5 12:41:39 | 显示全部楼层
等了好久了!谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|下载001

GMT+8, 2018-5-23 15:01 , Processed in 0.082802 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表