XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 7547|回复: 36

[美剧] [超女/女超人/超级少女 第三季] Supergirl Season 3 (2017) [更新第19集] [中英字幕]

[复制链接]
发表于 2017-10-10 16:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式


导演: 杰西·沃恩
主演: 梅莉莎·班诺伊 / 麦卡德·布鲁克斯 / 凯乐·利 / 杰瑞米•乔丹 / 大卫·哈雷伍德 / 奥黛塔·安纳布尔 / 凯蒂·麦克格雷斯 / 克里斯·伍德
类型: 剧情 / 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2017-10-09(美国)
季数: 3
集数: 22
单集片长: 43分钟
又名: 超级女孩 / 女超人 / 超女
IMDb链接:tt6403442
豆瓣链接:26952096
剧情简介:

  CW续订《超级少女》第三季。

下载地址:

人人影视:

超女.Supergirl.S03E01.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (463MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 160)
超女.Supergirl.S03E02.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (464MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 142)
超女.Supergirl.S03E03.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (464MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 116)
超女.Supergirl.S03E04.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (462MB).torrent (9.78 KB, 下载次数: 110)
超女.Supergirl.S03E05.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (463MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 81)
超女.Supergirl.S03E06.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (464MB).torrent (9.83 KB, 下载次数: 80)
超女.Supergirl.S03E07.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (462MB).torrent (9.78 KB, 下载次数: 112)
超女.Supergirl.S03E08.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (463MB).torrent (9.8 KB, 下载次数: 177)
超女.Supergirl.S03E09.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (461MB).torrent (9.76 KB, 下载次数: 89)
超女.Supergirl.S03E10.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (463MB).torrent (9.8 KB, 下载次数: 102)
超女.Supergirl.S03E11.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (464MB).torrent (9.82 KB, 下载次数: 61)
超女.Supergirl.S03E12.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (463MB).torrent (9.8 KB, 下载次数: 92)
超女.Supergirl.S03E13.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.V2 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 90)
超女.Supergirl.S03E14.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.V2 (521MB).torrent (10.97 KB, 下载次数: 18)
超女.Supergirl.S03E15.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (521MB).torrent (10.95 KB, 下载次数: 26)
超女.Supergirl.S03E16.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (525MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 17)
超女.Supergirl.S03E17.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视 (524MB).torrent (11.03 KB, 下载次数: 13)
超女.Supergirl.S03E18.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (484MB).torrent (10.22 KB, 下载次数: 11)
超女.Supergirl.S03E19.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (484MB).torrent (10.2 KB, 下载次数: 11)

----------------------------------迅雷下载----------------------------------

超女.Supergirl.S03E01.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (463.87 MB)
超女.Supergirl.S03E02.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (464.18 MB)
超女.Supergirl.S03E03.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (464.57 MB)
超女.Supergirl.S03E04.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (462.55 MB)
超女.Supergirl.S03E05.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (463.87 MB)
超女.Supergirl.S03E06.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (464.9 MB)
超女.Supergirl.S03E07.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (462.4 MB)
超女.Supergirl.S03E08.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (463.11 MB)
超女.Supergirl.S03E09.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (461.71 MB)
超女.Supergirl.S03E10.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (463.74 MB)
超女.Supergirl.S03E11.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (464.03 MB)
超女.Supergirl.S03E12.中英字幕.WEB-HR.AAC.720P.x264-人人影视.mp4 (463.47 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E13.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.x264-浜轰汉褰辫.V2.mp4 (524.56 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E14.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.x264-浜轰汉褰辫.V2.mp4 (521.49 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E15.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.x264-浜轰汉褰辫.mp4 (521.25 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E16.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.x264-浜轰汉褰辫.mp4 (525.12 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E17.涓嫳瀛楀箷.WEB-HR.AAC.720P.x264-浜轰汉褰辫.mp4 (524.5 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E18.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (484.51 MB)
瓒呭コ.Supergirl.S03E19.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (484.18 MB)

----------------------------------百度网盘----------------------------------

S03E01:https://pan.baidu.com/s/1i5b3gfN 密码: amcj
S03E02:https://pan.baidu.com/s/1sl7Howl 密码: qdnm
S03E03:https://pan.baidu.com/s/1hsIjv2O 密码: i147
S03E04:https://pan.baidu.com/s/1bYuKG2 密码: y4s6
S03E05:https://pan.baidu.com/s/1kVgkxhX 密码: bf3x
S05E06:https://pan.baidu.com/s/1eSD4R7O 密码: ngj8
S05E07:https://pan.baidu.com/s/1i4NYrC5 密码: h7v9
S05E08:https://pan.baidu.com/s/1jI6BXkU 密码: msry
S05E09:https://pan.baidu.com/s/1bpAUxOF 密码: y31y
S05E10:https://pan.baidu.com/s/1smIrSdR 密码: ree1
S05E11:https://pan.baidu.com/s/1mjv1POG 密码: rnxk
S05E12:https://pan.baidu.com/s/1c3EFz5A 密码: jd4y
S05E13:https://pan.baidu.com/s/1eTOfjgu 密码: y95k

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (75.44 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E01.Girl.of.Steel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (85.45 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (68.39 KB, 下载次数: 17)
Supergirl.S03E02.Triggers.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (79.68 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (63.06 KB, 下载次数: 11)
Supergirl.S03E03.Far.From.The.Tree.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (75.12 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (66.9 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E04.The.Faithful.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (73.82 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (67.37 KB, 下载次数: 11)
Supergirl.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.23 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E05.Damage.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (72.7 KB, 下载次数: 4)
Supergirl.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (73.07 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.21 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E06.Midvale.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (80.75 KB, 下载次数: 4)
Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (62.95 KB, 下载次数: 16)
Supergirl.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.99 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E07.Wake.Up.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (71.57 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (76.27 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.91 KB, 下载次数: 3)
Supergirl.S03E08.Crisis.on.Earth.X.Part.1.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (84.16 KB, 下载次数: 11)
Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (78.58 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (118.6 KB, 下载次数: 3)
Supergirl.S03E09.Reign.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (89.48 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E10.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (69.69 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.17 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E10.Legion.of.Super.Heroes.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (79.06 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E11.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (71.29 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E11.Fort.Rozz.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (82.78 KB, 下载次数: 3)
Supergirl.S03E12.REAL.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.2 KB, 下载次数: 4)
Supergirl.S03E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (65.33 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E12.For.Good.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (74.6 KB, 下载次数: 4)
Supergirl.S03E13.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (68.17 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (119.54 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E13.Both.Sides.Now.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (77.5 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (77.23 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E14.Schott.Through.the.Heart.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (59.71 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.Schott.Through.the.Heart.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (86.38 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.03 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E15.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (68.83 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E15.In.Search.of.Lost.Time.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (77.5 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (66.29 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.52 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (63.59 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.Of.Two.Minds.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (77.4 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.REAL.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV.torrent (66.8 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.76 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E17.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (68.44 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E17.Trinity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (83.85 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E18.720p.HDTV.x264-SVA.torrent (64.61 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.83 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E18.Shelter.from.the.Storm.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (85.93 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E19.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (70.39 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E19.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (83.4 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E19.720p.HDTV.x264-LucidTV.torrent (70.54 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (125.83 KB, 下载次数: 17)
Supergirl.S03E01.Girl.of.Steel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (131.92 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (117.85 KB, 下载次数: 16)
Supergirl.S03E02.Triggers.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (124.72 KB, 下载次数: 14)
Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (112.87 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E03.Far.From.The.Tree.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (120.09 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (115.6 KB, 下载次数: 13)
Supergirl.S03E04.The.Faithful.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (121.91 KB, 下载次数: 13)
Supergirl.S03E05.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (158.31 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E05.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (142.96 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E05.Damage.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (116.45 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E06.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (145.85 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E06.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (158.38 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E06.Midvale.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (132.92 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E07.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (159.44 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (145.31 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E07.Wake.Up.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (122.51 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E08.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (96.76 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (146.76 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E08.Crisis.on.Earth.X.Part.1.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (137.99 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E09.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (142.46 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E09.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (81.06 KB, 下载次数: 5)
Supergirl.S03E09.Reign.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (143.29 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (145.16 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E10.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (85.46 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E10.Legion.of.Super.Heroes.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (129.71 KB, 下载次数: 6)
Supergirl.S03E11.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (153.13 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E11.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (143.43 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E11.Fort.Rozz.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (137.4 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E12.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (143.08 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E12.For.Good.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (128.88 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E13.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (146.28 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E13.INTERNAL.1080p.WEB.x264-METCON.torrent (146.31 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E13.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (149.08 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E13.Both.Sides.Now.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (130.78 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (141.98 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (92.8 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E14.1080p.WEB.X265-DEFLATE.torrent (46.19 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (131.9 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.Schott.Through.the.Heart.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (133.91 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E14.Schott.Through.the.Heart.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (131.89 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E15.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (144.06 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E15.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (112.23 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E15.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (86.65 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E15.In.Search.of.Lost.Time.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (112.21 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (138.13 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E16.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (145.9 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (137.52 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.Of.Two.Minds.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (132.15 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E16.Of.Two.Minds.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (137.49 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E17.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (144.99 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E17.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (145.36 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E17.Trinity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (145.3 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E18.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (160.65 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E18.1080p.HDTV.x264-aAF.torrent (110.05 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E18.Shelter.from.the.Storm.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (160.63 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E19.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.torrent (161.12 KB, 下载次数: 0)
Supergirl.S03E19.1080p.WEB.x264-METCON.torrent (145.37 KB, 下载次数: 1)

字幕:

Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (216.33 KB, 下载次数: 21)
Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (197.07 KB, 下载次数: 20)
Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (206.8 KB, 下载次数: 8)
Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (199.8 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (204.65 KB, 下载次数: 12)
Supergirl.S03E06.中英字幕.zip (431.31 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (167.24 KB, 下载次数: 14)
Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (204.56 KB, 下载次数: 22)
Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (226.16 KB, 下载次数: 9)
Supergirl.S03E10.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (205.37 KB, 下载次数: 11)
Supergirl.S03E11.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (240.19 KB, 下载次数: 10)
Supergirl.S03E12.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (251.72 KB, 下载次数: 7)
Supergirl.S03E13.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (220.15 KB, 下载次数: 11)
Supergirl.S03E14.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (235.8 KB, 下载次数: 2)
Supergirl.S03E15.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (216.01 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E16.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (228.66 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E17.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (204.25 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E18.720p.HDTV.x264-SVA.中英字幕.zip (224.89 KB, 下载次数: 1)
Supergirl.S03E19.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (242.17 KB, 下载次数: 3)回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 19:42:25 | 显示全部楼层
找了好久 终于找到了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 19:52:48 | 显示全部楼层
謝謝分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-29 13:23:15 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-29 16:50:10 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 18:33:19 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 19:30:07 | 显示全部楼层
感謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 20:35:20 | 显示全部楼层
挺好看的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 21:59:48 | 显示全部楼层
終於回來了 謝謝了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 23:18:36 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享Supergirl thanks ~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|下载001

GMT+8, 2018-5-27 09:16 , Processed in 0.078880 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表