XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 12365|回复: 57

[美剧] [生活大爆炸 第十一季] The Big Bang Theory Season 11 (2017) [更新第21集] [中英字幕]

[复制链接]
发表于 2017-9-26 16:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式


主演: 吉姆·帕森斯 / 凯莉·库柯 / 约翰尼·盖尔克奇 / 西蒙·赫尔伯格 / 昆瑙·内亚 / 马伊姆·拜力克 / 梅丽莎·劳奇
类型: 喜剧 / 爱情
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2017-09-25(美国)
季数: 11
集数: 24
IMDb链接:tt6673774
豆瓣链接:27000999
剧情简介:

  《生活大爆炸》正式获得续订第十一、十二季。

下载地址:

人人影视:

生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E01.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.V2 (257MB).torrent (5.69 KB, 下载次数: 382)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (246GB).torrent (5.47 KB, 下载次数: 203)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (234MB).torrent (5.24 KB, 下载次数: 225)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (248MB).torrent (5.51 KB, 下载次数: 211)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (230MB).torrent (5.14 KB, 下载次数: 187)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (248MB).torrent (5.51 KB, 下载次数: 202)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (226MB).torrent (5.06 KB, 下载次数: 164)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (219MB).torrent (4.92 KB, 下载次数: 196)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (219MB).torrent (4.92 KB, 下载次数: 189)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (246MB).torrent (5.47 KB, 下载次数: 169)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E11.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (232MB).torrent (5.2 KB, 下载次数: 171)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E12.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (237MB).torrent (5.29 KB, 下载次数: 149)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E13.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (251MB).torrent (5.57 KB, 下载次数: 161)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E14.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (224MB).torrent (5.02 KB, 下载次数: 146)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E15.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (244MB).torrent (5.43 KB, 下载次数: 127)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E16.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2 (214MB).torrent (4.83 KB, 下载次数: 54)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E17.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (236MB).torrent (5.28 KB, 下载次数: 58)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E18.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (239MB).torrent (5.33 KB, 下载次数: 41)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E19.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.V2 (250MB).torrent (5.55 KB, 下载次数: 32)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E20.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.V2 (256MB).torrent (5.67 KB, 下载次数: 28)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E21.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视 (238MB).torrent (5.31 KB, 下载次数: 23)

----------------------------------电驴链接----------------------------------

鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E01.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.V2.mp4 (257.4 MB)
鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E02.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.v2.mp4 (246.65 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (234.4 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (248.69 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E05.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (230.23 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4 (248.97 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (226.25 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (219.12 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (219.17 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (246.14 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E11.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (232.78 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E12.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (237.72 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E13.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (251.73 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E14.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4 (224.21 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E15.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (244.61 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E16.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4 (214.18 MB)
生活大爆炸.The.Big.Bang.Theory.S11E17.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4 (236.59 MB)
鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E18.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (239.54 MB)
鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E19.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.V2.mp4 (250.84 MB)
鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E20.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.V2.mp4 (256.07 MB)
鐢熸椿澶х垎鐐.The.Big.Bang.Theory.S11E21.涓嫳瀛楀箷.HDTVrip.720P-浜轰汉褰辫.mp4 (238.93 MB)

----------------------------------百度网盘----------------------------------

S11:https://pan.baidu.com/s/1sloJpQt 密码: 291j
S11E02:https://pan.baidu.com/s/1c2LEiju 密码: 6fpk
S11E03:https://pan.baidu.com/s/1cKwBhW 密码: 4pnd
S11E04:https://pan.baidu.com/s/1hsGNcRa 密码: u5ut
S11E05:https://pan.baidu.com/s/1hsIPsKO 密码: x3we
S11E06:https://pan.baidu.com/s/1i5aO7SL 密码: dvaj
S11E07:https://pan.baidu.com/s/1jHUHnyY 密码: va3e
S11E08:https://pan.baidu.com/s/1minA0tE 密码: mris
S11E09:https://pan.baidu.com/s/1c2bGqdy 密码: pymd
S11E10:https://pan.baidu.com/s/1jIxjcME 密码: tp5g
S11E11:https://pan.baidu.com/s/1c1GIugo 密码: qyn7
S11E12:https://pan.baidu.com/s/1hrWQrn2 密码: m8xq
S11E13:https://pan.baidu.com/s/1eSTTj70 密码: sbjb
S11E14:https://pan.baidu.com/s/1pMJceN5 密码: j9c7
S11E15:https://pan.baidu.com/s/1bqpFgFt 密码: tvr2

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (41.15 KB, 下载次数: 80)
The.Big.Bang.Theory.S11E01.The.Proposal.Proposal.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (42.59 KB, 下载次数: 18)
The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (42.4 KB, 下载次数: 39)
The.Big.Bang.Theory.S11E02.The.Retraction.Reaction.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (49.16 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (39.51 KB, 下载次数: 41)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.The.Relaxation.Integration.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (43.6 KB, 下载次数: 10)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.The.Relaxation.Integration.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (26 KB, 下载次数: 10)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (38.97 KB, 下载次数: 53)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (41.89 KB, 下载次数: 13)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (37.03 KB, 下载次数: 39)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.The.Collaboration.Contamination.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (40.4 KB, 下载次数: 8)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.The.Collaboration.Contamination.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (24.37 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (39.61 KB, 下载次数: 38)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (26.87 KB, 下载次数: 11)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (43.59 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (34.86 KB, 下载次数: 39)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (33.82 KB, 下载次数: 11)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (40.15 KB, 下载次数: 36)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (32.26 KB, 下载次数: 17)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (40.53 KB, 下载次数: 9)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (23.96 KB, 下载次数: 6)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (42.06 KB, 下载次数: 28)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (32.71 KB, 下载次数: 21)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (24.08 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (43.95 KB, 下载次数: 28)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (37.12 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (27.26 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (41.99 KB, 下载次数: 13)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (33.82 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Celebration.Reverberation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (61.86 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (35.01 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (46.73 KB, 下载次数: 26)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (25.95 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (49.47 KB, 下载次数: 14)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (36.66 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (27.02 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (69.77 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (39.33 KB, 下载次数: 21)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (33.55 KB, 下载次数: 6)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.The.Separation.Triangulation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (61.02 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (43.49 KB, 下载次数: 17)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (36.13 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.The.Novelization.Correlation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (66.1 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (38.24 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (32.46 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.The.Neonatal.Nomenclature.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (54.96 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (35.42 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent (42.61 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.The.Athenaeum.Allocation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (61.4 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (46.75 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (34.74 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.The.Gates.Excitation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (64.75 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (45.29 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (35.5 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.The.Tenant.Disassociation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (60.92 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (49.97 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (36.3 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.The.Reclusive.Potential.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (68.82 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E21.720p.HDTV.x264-AVS.torrent (43.98 KB, 下载次数: 8)
The.Big.Bang.Theory.S11E21.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (35.78 KB, 下载次数: 0)

1080P 片源:

The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (131.88 KB, 下载次数: 55)
The.Big.Bang.Theory.S11E01.The.Proposal.Proposal.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (126.14 KB, 下载次数: 12)
The.Big.Bang.Theory.S11E01.The.Proposal.Proposal.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (32.71 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (140.43 KB, 下载次数: 32)
The.Big.Bang.Theory.S11E02.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (83.43 KB, 下载次数: 11)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (127.39 KB, 下载次数: 33)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.The.Relaxation.Integration.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (146.94 KB, 下载次数: 9)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.The.Relaxation.Integration.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (32.56 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (120.49 KB, 下载次数: 38)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (133.16 KB, 下载次数: 9)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.The.Explosion.Implosion.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (32.89 KB, 下载次数: 10)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (114.42 KB, 下载次数: 22)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.The.Collaboration.Contamination.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (128.88 KB, 下载次数: 16)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.The.Collaboration.Contamination.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (30.38 KB, 下载次数: 8)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.torrent (127.99 KB, 下载次数: 16)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (33.71 KB, 下载次数: 11)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (149.22 KB, 下载次数: 10)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (85.19 KB, 下载次数: 11)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (47.94 KB, 下载次数: 15)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.The.Geology.Methodology.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (142.7 KB, 下载次数: 14)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.The.Geology.Methodology.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (31.3 KB, 下载次数: 16)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (45.25 KB, 下载次数: 15)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (81.74 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (136.49 KB, 下载次数: 9)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (29.96 KB, 下载次数: 9)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (46.59 KB, 下载次数: 14)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (81.77 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (30.12 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (139.44 KB, 下载次数: 16)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (53.53 KB, 下载次数: 13)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (92.58 KB, 下载次数: 14)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (34 KB, 下载次数: 6)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (150.9 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.INTERNAL.1080p.WEB.h264-NEXTGEN.torrent (132.77 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (88.65 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Celebration.Reverberation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (132.75 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Celebration.Reverberation.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (31.38 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (50.17 KB, 下载次数: 15)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.HDTV.x264-FEET.torrent (79.38 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ.torrent (159 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (32.4 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.x264-FEET.torrent (83.4 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (53.24 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN.torrent (33.7 KB, 下载次数: 10)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (140.17 KB, 下载次数: 6)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (47.77 KB, 下载次数: 14)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (77.82 KB, 下载次数: 6)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.The.Separation.Triangulation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (118.7 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (51.95 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (77.76 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.The.Novelization.Correlation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (129.11 KB, 下载次数: 7)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (81.69 KB, 下载次数: 5)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.The.Neonatal.Nomenclature.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (101.49 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (51.36 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.The.Athenaeum.Allocation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (118.65 KB, 下载次数: 4)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.1080p.HDTV.x264-CRAVERS.torrent (82.55 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (98 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (50.09 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.The.Gates.Excitation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (126.83 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (51.58 KB, 下载次数: 0)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (93.22 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.The.Tenant.Disassociation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (120.06 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.1080p.WEB.x264-TBS.torrent (52.49 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.The.Reclusive.Potential.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent (137.73 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E21.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM.torrent (90.72 KB, 下载次数: 1)
The.Big.Bang.Theory.S11E21.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.torrent (52.38 KB, 下载次数: 3)

字幕:

The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (141.31 KB, 下载次数: 39)
The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (156.64 KB, 下载次数: 23)
The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (147.45 KB, 下载次数: 21)
The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (143.24 KB, 下载次数: 24)
The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (146.21 KB, 下载次数: 17)
The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.中英字幕.zip (143.47 KB, 下载次数: 15)
The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (142.13 KB, 下载次数: 24)
The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (148.39 KB, 下载次数: 17)
The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (138.37 KB, 下载次数: 18)
The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (156.73 KB, 下载次数: 19)
The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (139.07 KB, 下载次数: 45)
The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (149.44 KB, 下载次数: 26)
The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (145.11 KB, 下载次数: 18)
The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (140.46 KB, 下载次数: 22)
The.Big.Bang.Theory.S11E15.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (145.14 KB, 下载次数: 18)
The.Big.Bang.Theory.S11E16.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (138.21 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E17.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.中英字幕.zip (151.76 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E18.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (138.41 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E19.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (149.65 KB, 下载次数: 2)
The.Big.Bang.Theory.S11E20.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (140.85 KB, 下载次数: 3)
The.Big.Bang.Theory.S11E21.720p.HDTV.x264-AVS.中英字幕.zip (154.54 KB, 下载次数: 2)

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 05:19:27 | 显示全部楼层
樓主辛苦了,謝謝.
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-3 04:50:50 | 显示全部楼层
謝謝大大,很想看謝爾頓和AMY結婚的場面呢……
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-3 09:26:00 | 显示全部楼层
每星期辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-3 10:12:58 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-4 04:35:53 | 显示全部楼层
16集居然出了V2?這個可要下載看看了……
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-10 06:48:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-10 11:46:19 | 显示全部楼层
謝爾頓的怪癖好像改善了不少……
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 17:49:42 | 显示全部楼层
牛逼牛逼
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-24 18:41:28 | 显示全部楼层
getting bored
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|下载001

GMT+8, 2018-4-25 16:42 , Processed in 0.121254 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表